Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM LÊ TUYẾT

Mã số thuế: 2803045428 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ TUYẾT
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY TÂM

Mã số thuế: 2803044865 - Đại diện pháp luật: LÊ HUY TÂM
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2803044858 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ HƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM LÊ HƯƠNG

Mã số thuế: 2803045114 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ HƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Quang Hải, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÌNH THÂN

Mã số thuế: 2803044826 - Đại diện pháp luật: LÊ ĐÌNH THÂN
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG ANH

Mã số thuế: 2803039350 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG VĂN CƯỜNG
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIỆN KHÁNH

Mã số thuế: 2803031961 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 2803030196 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM MINH LUẬN

Mã số thuế: 2803030157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luận
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 2803030301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2803023463 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÊ VINH

Mã số thuế: 2803023135 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2803010739 - Đại diện pháp luật: TỪ VĂN TIẾN
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HOA CITY

Mã số thuế: 2802998241 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 2802993317 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoằng
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÌNH HOÀ

Mã số thuế: 2802985281 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hoà
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TÌNH HỒNG

Mã số thuế: 2802982587 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Tình
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỮU QUYẾT

Mã số thuế: 2802982604 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Quyết
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÔN TRỌNG

Mã số thuế: 2802982548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tôn Trọng
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH VĂN

Mã số thuế: 2802982234 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIÊN CHUNG

Mã số thuế: 2802982227 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2802982153 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUY MẠNH SPORTS

Mã số thuế: 2802982026 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THUỶ SINH

Mã số thuế: 2802981801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2802980759 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NAVY THÀNH TRANG

Mã số thuế: 2802957559 - Đại diện pháp luật: Cao Tất Thành
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DUNG HOÀ

Mã số thuế: 2802944091 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SÂM THUỲ

Mã số thuế: 2802943884 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sâm
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN NĂNG

Mã số thuế: 2802943926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬU NHI

Mã số thuế: 2802900376 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN SỬU
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀI THƠM

Mã số thuế: 2802900369 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thơm
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỊNH VĂN

Mã số thuế: 2802897518 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN ĐỊNH
Địa chỉ: Thôn Quang Hải, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRƯƠNG QUÝ

Mã số thuế: 2802896754 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG CÔNG QUÝ
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THẾ BIỂN

Mã số thuế: 2802896666 - Đại diện pháp luật: LÊ THẾ BIỂN
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN KHOA

Mã số thuế: 2802896673 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN KHOA
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI THƠM

Mã số thuế: 2802896659 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ THƠM
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2802885470 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH TH

Mã số thuế: 2802885382 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGỌC ANH

Mã số thuế: 2802881250 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Giới
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP XANH ĐÀ LẠT - HOẰNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802843216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI GÀ HOẰNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802843199 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV THANH TOÀN

Mã số thuế: 2802839347 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Trông
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI TIẾN HIỀN

Mã số thuế: 2802839354 - Đại diện pháp luật: Từ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VINH QUANG

Mã số thuế: 2802805764 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Đào
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VĂN MINH

Mã số thuế: 2802805651 - Đại diện pháp luật: Lê Công Văn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐTXD TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2802805531 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HÒA THẮNG

Mã số thuế: 2802805450 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hòe
Địa chỉ: Thôn Quang Hải, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2802754044 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Sáu
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG THIỆN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802749485 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI MẠNH DŨNG 36

Mã số thuế: 2802747713 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá