Doanh nghiệp tại Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH DŨNG LUẬT

Mã số thuế: 2803097553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 1144, Đường Lê Thế Long, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV DŨNG BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 2803096775 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Dũng
Địa chỉ: Số nhà 153, Đường Lê Thế Long, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM NGỌC TÂM

Mã số thuế: 2803096870 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thương
Địa chỉ: Số nhà 583, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG LAN DŨNG

Mã số thuế: 2803096849 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương Lan
Địa chỉ: Số nhà 93, đường Đào Duy Từ, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN CỪ VƯỢNG

Mã số thuế: 2803096817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cừ
Địa chỉ: Số nhà 113A, đường Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV TRỌNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2803096750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trọng
Địa chỉ: Số nhà 225A, đường Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV CƯỜNG TRỌNG TRINH

Mã số thuế: 2803096630 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Cường
Địa chỉ: Số nhà 225A, đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV ANH HỒNG CHƯƠNG

Mã số thuế: 2803096542 - Đại diện pháp luật: Ngô Thế Anh
Địa chỉ: Số nhà 806/19, Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG HUY TRỌNG

Mã số thuế: 2803096662 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Số nhà 228A, đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VƯỢNG HƯƠNG LAN

Mã số thuế: 2803096694 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Vượng
Địa chỉ: Số nhà 113, đường Đào Duy Từ, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV MÃO DUNG

Mã số thuế: 2803096422 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Mão
Địa chỉ: Số nhà 635, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM CÔNG QUANG

Mã số thuế: 2803096221 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Công
Địa chỉ: Số nhà 894D/83, Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM DUNG LÃM

Mã số thuế: 2803096239 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Dung
Địa chỉ: Số nhà 748, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV LÂM LIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 2803096158 - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Lâm
Địa chỉ: Số nhà 799/23, Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM PHƯỢNG QUANG NAM

Mã số thuế: 2803096013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Số nhà 537, đường Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI VAN

Mã số thuế: 2803096077 - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Hải
Địa chỉ: Số nhà 403/09, Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM LIÊN MÃO

Mã số thuế: 2803095965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Số nhà 652/33, Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VÂN CUỘC

Mã số thuế: 2803095563 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Vân
Địa chỉ: Số nhà 489/07, Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV CUỘC LÂM

Mã số thuế: 2803095595 - Đại diện pháp luật: Lường Hữu Cuộc
Địa chỉ: Số nhà 823, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM TRỌNG LÂN

Mã số thuế: 2803094295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trọng
Địa chỉ: Số nhà 379, đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM THỊNH LỰC

Mã số thuế: 2803094231 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 639, đường Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV DUY QUANG

Mã số thuế: 2803093446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Quang
Địa chỉ: Số nhà 203/09, Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG NAM HUY

Mã số thuế: 2803093502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Số nhà 706/09, Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV NGÔ VƯỢNG

Mã số thuế: 2803093164 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Vượng
Địa chỉ: Số nhà 383, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM LIÊN NAM

Mã số thuế: 2803093206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Số nhà 623, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDC ĐỨC LÃM

Mã số thuế: 2803092770 - Đại diện pháp luật: Tống Đức Lãm
Địa chỉ: Số nhà 283, đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG THÙY CHI

Mã số thuế: 2803090621 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Bích Thùy
Địa chỉ: Số nhà 506/04 Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ TH THÙY TẤN

Mã số thuế: 2803090565 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thùy
Địa chỉ: Số nhà 637/05 Đường Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV QUẦN ÁO HOA BAN

Mã số thuế: 2803090011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hoa
Địa chỉ: Số nhà 699/23 Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM ĐIỆN TỬ LIÊN BÌNH

Mã số thuế: 2803090050 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Liên
Địa chỉ: Số nhà 898D/63 Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP CÚC HOA TH

Mã số thuế: 2803089827 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Số nhà 399C/23 Đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LIFE ACTIVE

Mã số thuế: 2803086135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Số 283 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VINH ANH 2

Mã số thuế: 2803084709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: 04 đường Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH QUÂN GROUP

Mã số thuế: 2803079106 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quân
Địa chỉ: Số 222 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẠNH QUÂN GROUP

Mã số thuế: 2803079113 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quân
Địa chỉ: Số 222 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MẠNH QUÂN GROUP

Mã số thuế: 2803079120 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quân
Địa chỉ: Số 222 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ THANH

Mã số thuế: 2803076761 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Linh
Địa chỉ: Số 35 đường Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BUÔN BÁN ĐỒ GỖ HIẾU HẠNH TH

Mã số thuế: 2803074235 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiếu
Địa chỉ: SN 35/157 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TIÊN PHONG

Mã số thuế: 2803073778 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Số nhà 02/137 phố Minh Khai, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TM DV KHÂM BÌNH

Mã số thuế: 2803073351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khâm
Địa chỉ: Ngõ 14 Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 36

Mã số thuế: 2803073136 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Thắng
Địa chỉ: 23/5 Phó Đức Chính, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN TH

Mã số thuế: 2803072301 - Đại diện pháp luật: Dương Thế Thuyên
Địa chỉ: 36 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC TẤN PHÁT KOREA

Mã số thuế: 2803071516 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Số 29 Đào Tấn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TT TÙNG ANH

Mã số thuế: 2803070914 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: 08 Phạm Bành, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT XÂY DỰNG TRÍ THÀNH

Mã số thuế: 2803068545 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Trí
Địa chỉ: Ngõ 23 Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ LINH OCEAN

Mã số thuế: 2803068489 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Linh
Địa chỉ: 12/18 Nguyễn Trinh Tiếp, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LHP

Mã số thuế: 2803067291 - Đại diện pháp luật: Chu Việt Lâm
Địa chỉ: Số nhà 24 đường Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG THÀNH

Mã số thuế: 2803067044 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thắng
Địa chỉ: Số nhà 164 Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHƯƠNG GIA

Mã số thuế: 2803066562 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Trang
Địa chỉ: Số nhà 98 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH MINH

Mã số thuế: 2803064212 - Đại diện pháp luật: LƯU THỊ THƯ
Địa chỉ: SN 355 Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá