Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2803044713 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT TH

Mã số thuế: 2803044417 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRÀ MY

Mã số thuế: 2803044382 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Trà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN THÀNH CHUNG

Mã số thuế: 2803044375 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN NGỌC NGÀ

Mã số thuế: 2803044488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THANH MAI

Mã số thuế: 2803044512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 2803032362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG TÀI

Mã số thuế: 2803032387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tài
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ĐẮC NAM

Mã số thuế: 2803031425 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Nam
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2803029225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH AUTO NGỌC KHẢI

Mã số thuế: 2802976985 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Khải
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH CÔNG BỐN

Mã số thuế: 2802977227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bốn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGỌC QUYẾT

Mã số thuế: 2802977234 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quyết
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NAM

Mã số thuế: 2802977139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2802977298 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM QUANG HẢI

Mã số thuế: 2802977121 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU KẾT

Mã số thuế: 2802971602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kết
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGỌC TUYỂN

Mã số thuế: 2802971521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyển
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KIM QUÝ

Mã số thuế: 2802962693 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN QUÝ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ TUYẾT

Mã số thuế: 2802962534 - Đại diện pháp luật: HÀ THỊ TUYẾT
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LỆ THUỶ

Mã số thuế: 2802962478 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐIỆN THOẠI HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2802962358 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN DŨNG
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐT MINH QUANG

Mã số thuế: 2802889926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH THIỆU VÂN

Mã số thuế: 2802886139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thịnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THU HƯỜNG

Mã số thuế: 2802886185 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hường
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SƠN HỮU KIM

Mã số thuế: 2802885914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kim
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU QUÂN

Mã số thuế: 2802885689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHAN SƠN

Mã số thuế: 2802885826 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Sơn
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU THÔNG

Mã số thuế: 2802885833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thông
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TTH

Mã số thuế: 2802885664 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thêu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ

Mã số thuế: 2802882568 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tú
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM HỮU NGỌC

Mã số thuế: 2802882455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ngọc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐỊNH

Mã số thuế: 2802882166 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Định
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV NGỌC ANH

Mã số thuế: 2802882173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNH TÂM

Mã số thuế: 2802867922 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC QUÂN

Mã số thuế: 2802804753 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Quân
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA NGUYỄN

Mã số thuế: 2802804672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG THỦY

Mã số thuế: 2802804591 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHAN BÌNH

Mã số thuế: 2802804601 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP TÂN ÁI

Mã số thuế: 2802747625 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Là
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP DÂN DŨNG

Mã số thuế: 2802747216 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lài
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN DŨNG GIỚI

Mã số thuế: 2802747248 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ XE MÁY TUẤN ĐẠT PHÁT 68

Mã số thuế: 2802746484 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VLXD NHẤT LINH 36

Mã số thuế: 2802746491 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhẫn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD & DVTM THIÊN TÂN

Mã số thuế: 2802551301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Quân, Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV ANH DŨNG

Mã số thuế: 2802538808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Dũng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM&DV ÁNH SAO

Mã số thuế: 2802518174 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kế Thuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802507648 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUẤN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2802484214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY CP TÙNG PHƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 2802480097 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kế Tuấn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá