Doanh nghiệp tại Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD THƯƠNG MẠI CỬA SẮT CỪ MINH

Mã số thuế: 2803098451 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cừ
Địa chỉ: Số nhà 930/980 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM BÀN GHẾ HỒNG ĐÀO

Mã số thuế: 2803097930 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Số nhà 400/210 Phố Yên Trung, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM NHÀ NGHỈ HẰNG BÁ

Mã số thuế: 2803097747 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Hằng
Địa chỉ: Số nhà 300/500 Phố Yên Trung, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV SƠN HÀ TÀI

Mã số thuế: 2803097722 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Số nhà 315/630 Phố Yên Trung, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV QUẦN ÁO TRẺ EM MINH TÚ

Mã số thuế: 2803097761 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Minh
Địa chỉ: Số nhà 200/800 Phố Yên Trung, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD ĐIỆN NƯỚC NHUNG BÀI

Mã số thuế: 2803097666 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung
Địa chỉ: Số nhà 790/800 Phố Yên Tân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG DV TM NHIÊN HÀ

Mã số thuế: 2803097641 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Nhiên
Địa chỉ: Số nhà 400/310 Phố Yên Trung, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TH HÀ NINH

Mã số thuế: 2803093044 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 886/820 Phố Yên Tân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BUÔN BÁN VLXD ĐÁ LÁT HẢI HÒA

Mã số thuế: 2803093157 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hải
Địa chỉ: Số nhà 830/764 Phố Yên Xuân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ OANH TOÀN

Mã số thuế: 2803093171 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Oanh
Địa chỉ: Số nhà 930/720 Phố Yên Tân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG CỬA NHÔM KÍNH DUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 2803093189 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Duyên
Địa chỉ: Số nhà 399/699 Phố Yên Tân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THI CÔNG TIỂU CẢNH NỘI THẤT CƯỜNG TÀI

Mã số thuế: 2803092890 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Số nhà 836/640 Phố Yên Xuân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THI CÔNG SẢN XUẤT ĐÁ LÁT ANH TÌNH

Mã số thuế: 2803092555 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Anh
Địa chỉ: Số nhà 733/612 Phố Yên Xuân, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TH LIÊU MINH

Mã số thuế: 2803092749 - Đại diện pháp luật: Tào Viết Liêu
Địa chỉ: Số nhà 700/586 Phố Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD NỘI THẤT GỖ BẮC LAN

Mã số thuế: 2803092756 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bắc
Địa chỉ: Số nhà 900/636 Phố Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM BAO BÌ GIẤY THẢO TÙNG

Mã số thuế: 2803090205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Số nhà 803/726 Phố Nghĩa Sơn 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MUA BÁN KD TI VI MINH PHÁT

Mã số thuế: 2803090212 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Minh
Địa chỉ: Số nhà 868/499 Phố Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TH THANH QUÝ

Mã số thuế: 2803090170 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 987/369 Phố Nghĩa Sơn 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN TỔNG HỢP THAO TÚ

Mã số thuế: 2803089785 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thao
Địa chỉ: Số nhà 889/347 Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KD TM VẬT LIỆU MAY LÝ TÀI

Mã số thuế: 2803089760 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lý
Địa chỉ: Số nhà 997/463 Phố Nghĩa Sơn 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD TK NỘI THẤT KHUÊ MAI

Mã số thuế: 2803089908 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khuê
Địa chỉ: Số nhà 937/163 Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD NỘI THẤT CỬA GỖ HẰNG HÀ

Mã số thuế: 2803089915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Số nhà 839/198 Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM NEM CHUA TRẮC BỐN

Mã số thuế: 2803089009 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trắc
Địa chỉ: Số nhà 810A/99 Phố Yên Vực, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD THI CÔNG NỘI THẤT TÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2803088710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Địa chỉ: Số nhà 639/123 Phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM CỬA SẮT YẾN VINH

Mã số thuế: 2803088527 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Yến
Địa chỉ: Số nhà 399C/37 Phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÀN BÀN

Mã số thuế: 2803088654 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Nhàn
Địa chỉ: Số nhà 739D/45 Phố Yên Vực, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX VÀ CHẾ BIẾN NÔNG THUỶ HẢI SẢN XỨ THANH

Mã số thuế: 2803082934 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Tương
Địa chỉ: Số 117 phố Nghĩa Sơn 1, Đường Văn Tiến Dũng, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHỢ TÀO XUYÊN

Mã số thuế: 2803082589 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thúy
Địa chỉ: Chợ Tào, Khu phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐIỆP NGỌC LUXURY

Mã số thuế: 2803082109 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Điệp
Địa chỉ: Số 554 Đường Văn Tiến Dũng, Phố Nghĩa Sơn 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HTC

Mã số thuế: 2803080623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoàng Long, Phố Phượng Đình 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TOÀN TRÂM

Mã số thuế: 2803078487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Số 238 đường Văn Tiến Dũng, phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN KTECHCONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803078286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Khu phố 3 (nhà ông Lê Văn Sử), Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TÌNH NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 2803074323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nhân
Địa chỉ: Thửa đất SKC 221, Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG LINH

Mã số thuế: 2803071629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: Số 112 Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TH TRANG MINH TÚ

Mã số thuế: 2803068337 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Trang
Địa chỉ: Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 2803063931 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tung
Địa chỉ: Tiểu khu Thành Khang 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM VÀ DỊCH VỤ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2803062871 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Lô 09 – B2 – MB4671 – Khu đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX ĐỒ NHỰA PHƯỢNG NAM TH

Mã số thuế: 2803047094 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: Phố Thành Khang, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM GẠCH NGÓI AN TOÀN

Mã số thuế: 2803047217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa An
Địa chỉ: Phố Thành Khang, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP PHƯƠNG MAI TN

Mã số thuế: 2803045770 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Địa chỉ: Phố 4, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐỒ THỂ THAO TÂM AN

Mã số thuế: 2803045805 - Đại diện pháp luật: VÕ THỊ TÂM
Địa chỉ: Phố 5, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV HÀNG MAY MẶC LY BA

Mã số thuế: 2803045812 - Đại diện pháp luật: TÀO THỊ HƯƠNG LY
Địa chỉ: Phố 4, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV DL LỮ HÀNH HƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2803045837 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HƯỜNG
Địa chỉ: Phố 5, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX CỬA MINH BẮC

Mã số thuế: 2803045280 - Đại diện pháp luật: PHAN HUY MINH
Địa chỉ: Phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ ĐIỆN CƯỜNG TRANG

Mã số thuế: 2803045241 - Đại diện pháp luật: LÊ VIỆT CƯỜNG
Địa chỉ: Phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV GARA Ô TÔ HÙNG HOA

Mã số thuế: 2803045139 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUANG HÙNG
Địa chỉ: Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV NỘI THẤT Ô TÔ ANH NAM

Mã số thuế: 2803045153 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THẾ ANH
Địa chỉ: Phố 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX & TM MINH VŨ TH

Mã số thuế: 2803038244 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Số nhà 302 đường Văn Tiến Dũng, Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ATHOME THANH HÓA

Mã số thuế: 2803037579 - Đại diện pháp luật: Đặng Ích Trường
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV & THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 2803035451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 162, Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá