Doanh nghiệp tại Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH LÂM BẢO CHUNG

Mã số thuế: 0601222712 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Chung
Địa chỉ: Xóm Lâm Bồi, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUYẾN CHI

Mã số thuế: 0601207418 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cẩm Tú
Địa chỉ: Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GN

Mã số thuế: 0601202378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601196847 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Tiên
Địa chỉ: Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH TINH HOA Á CHÂU

Mã số thuế: 0601196967 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Thế
Địa chỉ: Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601182925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm Lâm Phú, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHONG LÂM

Mã số thuế: 0601168582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Điệp
Địa chỉ: Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DUY KHẢI

Mã số thuế: 0601156019 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khánh
Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XC

Mã số thuế: 0601146525 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Cương
Địa chỉ: Lâm Phú, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HƯNG TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0601139888 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH NGỌC ĐOÁN

Mã số thuế: 0601134618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đoán
Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH NGỌC HỒNG MINH

Mã số thuế: 0601116390 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: Xóm Lâm Tiến, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN LIÊN PHONG

Mã số thuế: 0601109851 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Khiết
Địa chỉ: Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HUYỀN PHÚC

Mã số thuế: 0600999827 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI VIỆT ANH

Mã số thuế: 0600992684 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Xóm Lâm Tiến, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THỦY

Mã số thuế: 0600988208 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cùng
Địa chỉ: Xóm Lâm Hoan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRỌNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600987317 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chính
Địa chỉ: Thôn Lâm Quan, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600875317 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lâm Tiến, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIÊN THUỶ SẢN LIÊN PHONG

Mã số thuế: 0600680413 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Khiết
Địa chỉ: Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600657573 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Phong - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600652462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Phong - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600618246 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hiếu
Địa chỉ: Xã Giao Phong - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THCS GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600386387 - Đại diện pháp luật: Cao Thắng Cảnh
Địa chỉ: Xã Giao Phong - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO PHONG

Mã số thuế: 0600144370 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Phong - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định