Doanh nghiệp tại Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG HÀNG HẢI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601199492 - Đại diện pháp luật: Ðinh Duy Hiến
Địa chỉ: Xóm Lạc Thành, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ DẬU

Mã số thuế: 0601194173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dậu
Địa chỉ: Đội 4 xóm Duyên Hòa, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MAY GIAO NHÂN

Mã số thuế: 0601180759 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thắng
Địa chỉ: Xóm Duyên Hải, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC THỌ

Mã số thuế: 0601167067 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thọ
Địa chỉ: Đội 1, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH QUANG LONG NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601159771 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hường
Địa chỉ: Xóm Duyên Hải, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH XUÂN THỊNH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601159764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phòng
Địa chỉ: Xóm Duyên Hải, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TƯỜNG MAI A

Mã số thuế: 0601073838 - Đại diện pháp luật: Lê Thống Nhất
Địa chỉ: Đội 5, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THỊNH LOAN

Mã số thuế: 0601015836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Xóm Duyên Hòa, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO NHÂN

Mã số thuế: 0600875067 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 3 - Xã Giao Nhân, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 0600808737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Vương
Địa chỉ: Đội 4, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN CẦM THÊU

Mã số thuế: 0600663672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thêu
Địa chỉ: Đội 1, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO NHÂN

Mã số thuế: 0600652536 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT HUYỆN GIAO THUỶ

Mã số thuế: 0600618341 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vải
Địa chỉ: Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THCS GIAO NHÂN

Mã số thuế: 0600384767 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Danh
Địa chỉ: Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO NHÂN

Mã số thuế: 0600144437 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Nhân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định