Doanh nghiệp tại Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI BẮC

Mã số thuế: 0601222818 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Anh
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIÊN PHÚ AN

Mã số thuế: 0601182153 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phương
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀ HUYỀN

Mã số thuế: 0601180935 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quyên
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH HÀ LẠN GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601150578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Khải
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THỊNH LÂM PHÁT

Mã số thuế: 0601148018 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA HẢI HÀ

Mã số thuế: 0601147039 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Huấn
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MẠNH LINH

Mã số thuế: 0601140259 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0601081444 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khương
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0600984154 - Đại diện pháp luật: Vũ Hạnh
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN CÁ BIỂN THỊNH LÂM

Mã số thuế: 0600884135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Bến cá biển Thịnh Lâm, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600875074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Giao Thịnh, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUNG CHU

Mã số thuế: 0600722141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HTX NÔNG NGHIỆP THỊNH TIẾN

Mã số thuế: 0600657566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 11, xã Giao Thịnh, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600652487 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Thịnh - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600618084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Xã Giao Thịnh - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HƯƠNG THANH

Mã số thuế: 0600406971 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THCS GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600384781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Thịnh - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DNTN VĂN MAI

Mã số thuế: 0600115443 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mại
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600187409 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Niệm
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO THỊNH

Mã số thuế: 0600144476 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Thịnh - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định