Doanh nghiệp tại Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0601222166 - Đại diện pháp luật: PHAN VĂN TẤN
Địa chỉ: Khu Nông Trường 2, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG LÂM THỦY SẢN MINH NHẬT

Mã số thuế: 0601218829 - Đại diện pháp luật: Mã Minh Tài
Địa chỉ: Khu NT2, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG XANH GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601207168 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN DŨNG
Địa chỉ: Khu đồng 3, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0601199220 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Huy Hoàng
Địa chỉ: Đội 2, Khu nông trường Bạch Long, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH BÌNH CÔNG

Mã số thuế: 0601196300 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bình
Địa chỉ: Xóm Liên Hải, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẠCH LONG

Mã số thuế: 0601195473 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hiệu
Địa chỉ: Xóm Hải Ninh, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DIÊM NGHIỆP THỦY SẢN & MÔI TRƯỜNG BẠCH LONG

Mã số thuế: 0601183735 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Thành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN NHẬT MINH

Mã số thuế: 0601180075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Chinh
Địa chỉ: Khu Nông trường 2, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH MUỐI HẰNG ANH

Mã số thuế: 0601134128 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh
Địa chỉ: Đội 14 xóm Nam Hải, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601112854 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cương
Địa chỉ: Đội 6, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUỐI BẠCH LONG

Mã số thuế: 0601039428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Xóm Nam Hải, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601035776 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đồng
Địa chỉ: Đội 6, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XĂNG DẦU BÌNH MINH PHÁT

Mã số thuế: 0600987934 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Xóm Hải Yến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUYẾT

Mã số thuế: 0600987250 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thường
Địa chỉ: Đội 6 xóm Hải Yến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600875243 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 12 - Xóm Hải Ninh, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THỜI TRANG THANH TÂM

Mã số thuế: 0600810768 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Tâm
Địa chỉ: Xóm Nam Hải, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600809699 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Bồng
Địa chỉ: Đội 6, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH PHÚ

Mã số thuế: 0600759430 - Đại diện pháp luật: Đào Vương Quân
Địa chỉ: Đội 8 Thành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600673078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Long - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600652494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Long - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MUỐI & BỘT CANH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0600641414 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Viêm
Địa chỉ: Khu Trung tâm, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRUNG TÂM GIỐNG HẢI SẢN NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0600595729 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: Xã Bạch Long, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600388955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bài
Địa chỉ: Xã Bạch Long - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MUỐI & THƯƠNG MẠI NAM HẢI

Mã số thuế: 0600358446 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đạm
Địa chỉ: Xóm Hoành Tiến, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP BẠCH LONG

Mã số thuế: 0600000724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Long - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định