Doanh nghiệp tại Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH GREEN STAR MIỀN NAM

Mã số thuế: 0601213281 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang
Địa chỉ: Xóm Xuân Hùng, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI BK

Mã số thuế: 0601198890 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Duyên
Địa chỉ: Xóm Xuân Thắng, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TIÊN THỦY PHÁT

Mã số thuế: 0601164972 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiên
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH TT & LLV

Mã số thuế: 0601143517 - Đại diện pháp luật: Hà Khắc Tưởng
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0601115622 - Đại diện pháp luật: Đào Thi Hiền
Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM GIAO

Mã số thuế: 0601046961 - Đại diện pháp luật: Trần Lưu Huỳnh
Địa chỉ: Xóm Xuân Thắng, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0601043368 - Đại diện pháp luật: Ông Ngọc Đạt
Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 0600988818 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huynh
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600875324 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ Giao Xuân, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

HTX DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐÔNG GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600874433 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thìn
Địa chỉ: Thị Tứ Giao Xuân, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THUỶ

Mã số thuế: 0600675029 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bổn
Địa chỉ: Thị tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600652423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600618126 - Đại diện pháp luật: Ông Ngọc Khôi
Địa chỉ: Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THCS GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600384439 - Đại diện pháp luật: Ông Ngọc Cơ
Địa chỉ: Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬU DUNG

Mã số thuế: 0600339203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cửu
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DNTN THANH NGHỊ

Mã số thuế: 0600336146 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhuận
Địa chỉ: Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO XUÂN

Mã số thuế: 0600144331 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định