Doanh nghiệp tại Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀI AN

Mã số thuế: 0601199816 - Đại diện pháp luật: Ðặng Thu Hoài
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LỪNG TRÀ

Mã số thuế: 0601159958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lừng
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LUÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 0601145560 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Luân
Địa chỉ: Bến Cá, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU LONG HẢI

Mã số thuế: 0601121023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO HẢI

Mã số thuế: 0600875268 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO HẢI

Mã số thuế: 0600652409 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Hải - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HẢI

Mã số thuế: 0600618038 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Đạt
Địa chỉ: Xã Giao Hải - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU ĐỨC THỤ

Mã số thuế: 0600416507 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thụ
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THCS GIAO HẢI

Mã số thuế: 0600384735 - Đại diện pháp luật: Ông Hoài Dưỡng
Địa chỉ: Xã Giao Hải - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO HẢI

Mã số thuế: 0600144405 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Hải - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 0600122507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Giao Hải, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định