Doanh nghiệp tại Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG GIAO YẾN

Mã số thuế: 0601220955 - Đại diện pháp luật: Cao Tấn Thành
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU GIA HÒA

Mã số thuế: 0601219043 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Hòa
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0601215810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Chiến
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VATINO

Mã số thuế: 0601214454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 0601208926 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH CB&KD THỰC PHẨM HƯƠNG VIỆT

Mã số thuế: 0601203332 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Thân
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỰC

Mã số thuế: 0601185323 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lực
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH CÔNG - TT

Mã số thuế: 0601160791 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Công
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHẠM GIA

Mã số thuế: 0601138323 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lượng
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO YẾN

Mã số thuế: 0601057138 - Đại diện pháp luật: Phan Chính Quý
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM GIAO

Mã số thuế: 0601035712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON GIAO YẾN

Mã số thuế: 0600875123 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Giao Yến, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ B

Mã số thuế: 0600798165 - Đại diện pháp luật: Cao Đức Bôn
Địa chỉ: Đội 13, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO YẾN

Mã số thuế: 0600652504 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Yến - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO YẾN

Mã số thuế: 0600618119 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hậu
Địa chỉ: Xã Giao Yến - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU CANH MƠ

Mã số thuế: 0600117722 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hoa
Địa chỉ: XóM 7, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

UBND XÃ GIAO YẾN

Mã số thuế: 0600144395 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Giao Yến - Huyện Giao Thuỷ - Nam Định, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định