Doanh nghiệp tại Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VƯỜN SINH THÁI QUỐC BẢO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200120792 - Đại diện pháp luật: VŨ VĂN MẠNH
Địa chỉ: Bản Hô Tra, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẢO VY

Mã số thuế: 6200112343 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Kinh
Địa chỉ: Bản Phiêng Tâm, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NHẬT GIA HUY

Mã số thuế: 6200103116 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Mạnh
Địa chỉ: Bản Phiêng Xe, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200083565 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200076582 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Khoa, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC PHIÊNG HÀO XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200076462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Hào, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200069793 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Se, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200022812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Khoa - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu