Doanh nghiệp tại Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM BE

Mã số thuế: 6200117856 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn
Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 6200101856 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Nậm Bon 2, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200098385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tranh
Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HÀ SEN

Mã số thuế: 6200097127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cường
Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG HÀO XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200084424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Hào, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200075395 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Phúc
Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200070051 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÔ BE XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200069786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200069779 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc KHoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 6200063505 - Đại diện pháp luật: Kim Văn Tân
Địa chỉ: Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200022844 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khoa - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu