Doanh nghiệp tại Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÈ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200120104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chí
Địa chỉ: Bản Tạng Đán, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200117782 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN VINH
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÍN

Mã số thuế: 6200112551 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Thức
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HD VINA TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200097991 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Dũng
Địa chỉ: Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN NHƯ

Mã số thuế: 6200092633 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Diệm
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 6200088919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quy
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG LÂM SẢN TOÀN NGỌC

Mã số thuế: 6200078082 - Đại diện pháp luật: Bùi Thành Vinh
Địa chỉ: Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THÂN THUỘC

Mã số thuế: 6200076455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THÂN THUỘC

Mã số thuế: 6200075772 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ THÂN THUỘC

Mã số thuế: 6200075758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thân Thuộc, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ BAN XÃ THÂN THUỘC

Mã số thuế: 6200069803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thân Thuộc, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Mã số thuế: 6200069592 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thân Thuộc, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Mã số thuế: 6200069560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thân Thuộc, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG

Mã số thuế: 6200014226 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiệp
Địa chỉ: Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 5300199427 - Đại diện pháp luật: Võ Mạnh Lịch
Địa chỉ: Bản Cháy, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UBND XÃ THÂN THUỘC

Mã số thuế: 5300144499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã thân thuộc - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã thân thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu