Doanh nghiệp tại Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200107840 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiệp
Địa chỉ: bản Tân Dương, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200097769 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ngân
Địa chỉ: Bản Bút 2, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 6200095338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Bản Bút dưới, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS TÁT XÔM XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200076310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tát Xôm, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON TÁT XÔM XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200076173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Pá Kim, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200076046 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bút Dưới 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 6200070527 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Chô
Địa chỉ: Bản Phiêng Phát, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200070083 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Bút dưới, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÁT XÔM

Mã số thuế: 6200069987 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tát Xôm xã Trung Đồng, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200069916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Đồng, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THPT TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200069289 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Thúy Vân
Địa chỉ: Xã Trung Đồng, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ BIÊN CƯƠNG

Mã số thuế: 6200054758 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Biên
Địa chỉ: Bản Bút Dưới, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG ĐỒNG

Mã số thuế: 6200022805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Đồng - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Lai Châu