Doanh nghiệp tại Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH TÂN SƠN THỦY

Mã số thuế: 6200121242 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đảng
Địa chỉ: Bản Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NHÂN ĐỨC

Mã số thuế: 6200102722 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Chung Thủy
Địa chỉ: Bản Đanh, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG QUÂN

Mã số thuế: 6200097938 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hò
Địa chỉ: Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM SỎ 2 XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084826 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084752 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phát Báng, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NÀ LÀO XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084671 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nà Lào, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON ĐÁN TUYỂN XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200084463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200076180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200069909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 6200045584 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hò
Địa chỉ: Bản Nậm Đanh, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200027458 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Sỏ - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Lai Châu