Doanh nghiệp tại Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MINH ĐỨC LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200119028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nghĩa
Địa chỉ: Bản Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO BGF PẮC TA

Mã số thuế: 6200117951 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Trưởng
Địa chỉ: Bản Bồ Lun, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUANG

Mã số thuế: 6200117510 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thìn
Địa chỉ: Bản Sơn Hà, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200109855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Bản Bó Lun, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG VIỆT

Mã số thuế: 6200108139 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: bản Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200105787 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến
Địa chỉ: Bản Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200076374 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200076367 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200075765 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Hoàng Hà, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200075211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200069923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ta, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH CHÈ HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 6200065340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng
Địa chỉ: Bản Hoàng Hà, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KIM

Mã số thuế: 6200033691 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thược
Địa chỉ: Bản Cang A, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 6200026091 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: Xã Pắc Ta - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PẮC TA

Mã số thuế: 6200022795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pắc Ta - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu