Doanh nghiệp tại Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200121884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khang
Địa chỉ: Bản Phiêng Áng, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6200094983 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN PHIÊNG LÚC

Mã số thuế: 6200088901 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đức
Địa chỉ: Bản Phiêng Lúc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM CẦN

Mã số thuế: 6200084738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nà Phát, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM CẦN

Mã số thuế: 6200084745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Núc, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ NẬM CẦN

Mã số thuế: 6200084713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM CẦN

Mã số thuế: 6200023005 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Cần - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu