Doanh nghiệp tại Xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 5400346442 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tầm, Xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 5400346097 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đạy, Xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TRUNG HÒA

Mã số thuế: 5400345463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đạy, Xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ TRUNG HOÀ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190467 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung hoà - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Trung hoà, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình