Doanh nghiệp tại Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400389608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hò Trên, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400389051 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hày Dưới, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400347414 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hò trên, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 5400321649 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bắc Sơn - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình