Doanh nghiệp tại Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400493630 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400346587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá 2, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400346481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá 2, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400345921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ LỖ SƠN HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lỗ sơn - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Lỗ sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình