Doanh nghiệp tại Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ 26-3 HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400513238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Mừng
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ Quốc lộ 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDUL

Mã số thuế: 5400510766 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hiên
Địa chỉ: Số nhà 67, Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400509746 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Mừng
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ Quốc lộ 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HONDA QUANG HUY

Mã số thuế: 5400509270 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH HB

Mã số thuế: 5400508502 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Anh
Địa chỉ: Số nhà 11, khu 4, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CƠ KHÍ TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 5400503455 - Đại diện pháp luật: Lương Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 108, khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400502846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đạo
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ_CCT TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400502814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đạo
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400502853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đạo
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400502839 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Đạo
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ MINH QUÂN

Mã số thuế: 5400496254 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Mạnh
Địa chỉ: SN 29, khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400487683 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Cường
Địa chỉ: Số nhà 98, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH HB

Mã số thuế: 5400485862 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thành
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC, HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400485284 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Thường
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400484957 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tinh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400484643 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh
Địa chỉ: Số nhà 91, khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH HƯỚNG

Mã số thuế: 5400483343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hướng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400482477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Dương
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH QUANG NGUYEN ART

Mã số thuế: 5400481794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Số nhà 183, khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400480769 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đon
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KHÁNH AN HB

Mã số thuế: 5400477290 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Dũng
Địa chỉ: Số 91, khu 7, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV BH VIỆT HÀN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400473585 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thắng
Địa chỉ: Số nhà 118, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400463114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Bảy
Địa chỉ: Số 74, khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI NAM TH

Mã số thuế: 5400462840 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Số nhà 168, khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH TL

Mã số thuế: 5400462858 - Đại diện pháp luật: Quách Ngọc Chiến
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400462015 - Đại diện pháp luật: Bùi Hải Châu
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREEN DOOR

Mã số thuế: 5400460949 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Trung
Địa chỉ: Số nhà 183, khu 1B, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM ĐAN

Mã số thuế: 5400460794 - Đại diện pháp luật: Khiếu Hữu Đan
Địa chỉ: Số 99B, Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PTRTC HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400460762 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Thành
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 5400455593 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Lạc
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH 195 VN

Mã số thuế: 5400453571 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Linh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Mã số thuế: 5400453525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huy
Địa chỉ: Số nhà 180, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC SƠN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5400451687 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Hải
Địa chỉ: Số nhà 75, khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT BẮC TL

Mã số thuế: 5400440942 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Lâm
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRUNG TÂM VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400428078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN VŨ HB

Mã số thuế: 5400426176 - Đại diện pháp luật: Lưu Tiến Đạt
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Tiến Đạt, khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG

Mã số thuế: 5400426017 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bính
Địa chỉ: Số nhà 92, khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO HUYỆN TÂN LẠC GIAI ĐOẠN2

Mã số thuế: 5400425623 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HIỀN D&D

Mã số thuế: 5400424806 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Trương Văn Hùng, số nhà 70, khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THI TL

Mã số thuế: 5400424732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Thi, số 117, khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

PHÒNG DÂN TỘC

Mã số thuế: 5400391195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HÀ ĐH

Mã số thuế: 5400385314 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Tuấn Anh, khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400375330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO SƠN CA

Mã số thuế: 5400363261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ca
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Ca, Khu 5, TT Mường Khến, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400360302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Mạnh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN DƯƠNG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400358208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Dương, Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG DŨNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400355119 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bốn
Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN MƯỜNG KHẾN

Mã số thuế: 5400346724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5400346227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG MẠNH HÀ

Mã số thuế: 5400345431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình