Doanh nghiệp tại Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SINH THÁI DƯỢC LIỆU ĐÀN HƯƠNG THUNG LĂNG

Mã số thuế: 5400496945 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoài
Địa chỉ: Thung Lăng, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGÒI HOA

Mã số thuế: 5400388812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGÒI HOA

Mã số thuế: 5400388724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÒI HOA

Mã số thuế: 5400346386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thái
Địa chỉ: Xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ NGÒI HOA HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã ngòi hoa - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã ngòi hoa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình