Doanh nghiệp tại Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS QUY MỸ

Mã số thuế: 5400474324 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI QUY MỸ

Mã số thuế: 5400471299 - Đại diện pháp luật: Tạ Tuấn Dương
Địa chỉ: Xóm ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUY MỸ

Mã số thuế: 5400346467 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nước, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUY MỸ

Mã số thuế: 5400346403 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUY MỸ

Mã số thuế: 5400345657 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ QUY MỸ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190675 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã quy mỹ - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã quy mỹ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình