Doanh nghiệp tại Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAO LUÔNG

Mã số thuế: 5400517320 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Phúc
Địa chỉ: Luông Dưới, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNGTIỂU HỌC VÀ THCS NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400346749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông dưới, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400345495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông Trên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400345470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông Trên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400251159 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lợi
Địa chỉ: UBND Xã Ngổ Luông, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XA NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400321744 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngổ Luông - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình