Doanh nghiệp tại Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦN NON XÃ LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bách, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400333073 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400321670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lũng Vân - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình