Doanh nghiệp tại Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ BỐC XẾP ĐÌNH VŨ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 5000869920 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Vinh
Địa chỉ: thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU DUNG TƯ

Mã số thuế: 5000848286 - Đại diện pháp luật: Nông Quang Dung
Địa chỉ: Thôn Thôm Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THUẬN

Mã số thuế: 5000305314 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thuận - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 5000296606 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THUẬN

Mã số thuế: 5000233282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôm vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THUẬN

Mã số thuế: 5000229656 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thuận - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang