Doanh nghiệp tại Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DSINH

Mã số thuế: 5000897156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hồng
Địa chỉ: Thôn 5 Minh Phú, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TỔNG HỢP BẢO LÂM

Mã số thuế: 5000887849 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH PHÚC KIM BẢO LÂM

Mã số thuế: 5000882512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Long
Địa chỉ: Thôn Làng Soi, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BIỆT THỰ THÉP NHẸ TRUNG - VIỆT

Mã số thuế: 5000876903 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mừng
Địa chỉ: Thôn 1b Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHAI KHOÁNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000869832 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Doanh
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ BẠCH MÃ

Mã số thuế: 5000866912 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: km 57, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC LIỆU ĐỨC SINH

Mã số thuế: 5000865972 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nữ (Nở)
Địa chỉ: Thôn 5, Minh Phú, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CAM SÀNH HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000833804 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân An
Địa chỉ: Km 52, Thôn 1 Minh Phú, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TST TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000676460 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH PHONG

Mã số thuế: 5000257491 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Len
Địa chỉ: Thôn 5 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG SÁNG

Mã số thuế: 5000255173 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thế
Địa chỉ: Thôn 3 - Minh Phú, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 5000223414 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân An
Địa chỉ: Km 52 Minh Phú, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang