Doanh nghiệp tại Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5000883996 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Tiến
Địa chỉ: Thôn Trung Thành 4, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CÀ CHUA THÀNH LONG

Mã số thuế: 5000873331 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CHÍ HƯỚNG

Mã số thuế: 5000852130 - Đại diện pháp luật: Lợi Chí Hướng
Địa chỉ: Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN MVT THẠCH HƯNG LONG

Mã số thuế: 5000838168 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Viên
Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH HƯNG LONG

Mã số thuế: 5000835382 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA ĐẠT CĐP

Mã số thuế: 5000818154 - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Giang
Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH LONG

Mã số thuế: 5000305579 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thành Long - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5000305226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 Trung Thành, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN LÂM CĐP

Mã số thuế: 5000281984 - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Giang
Địa chỉ: Chuyển đến: Khu Đồng Bến, thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang