Doanh nghiệp tại Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DGA

Mã số thuế: 5000897212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000890217 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Ma Long, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CAM SÀNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000836788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Y Linh
Địa chỉ: thôn Phù Yên, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX SẢN XUẤT- CHẾ BIẾN - KINH DOANH - TIÊU THỤ CAM SÀNH

Mã số thuế: 5000835350 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Trinh
Địa chỉ: thôn Quang, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ LOAN

Mã số thuế: 5000307921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ LƯU

Mã số thuế: 5000305272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quang, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON PHÙ LƯU

Mã số thuế: 5000305138 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quang, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang