Doanh nghiệp tại Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HTX CAM SÀNH SƠN NỮ

Mã số thuế: 5000847123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Ly
Địa chỉ: thôn 2 Xa Hạc, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG TH&THCS NHÂN MỤC

Mã số thuế: 5000309277 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Mè
Địa chỉ: Thôn 8 Đồng Moóng, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang