Doanh nghiệp tại Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5000877103 - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Lực
Địa chỉ: Thôn Chợ Bợ 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ GÀ THIẾN BÌNH XA

Mã số thuế: 5000869254 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngà
Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ HÀM YÊN

Mã số thuế: 5000863284 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Nam Ninh, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MAI LINH

Mã số thuế: 5000838792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hưng
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN SINH KHỐI MÍA ĐƯỜNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000829702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHÚC LÂM

Mã số thuế: 5000819711 - Đại diện pháp luật: Dìu Quang Hoa
Địa chỉ: Thôn Đo, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THỦY THỊNH

Mã số thuế: 5000791047 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Bình 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LY THỌ

Mã số thuế: 5000281864 - Đại diện pháp luật: Vũ Bích Ly
Địa chỉ: Thôn Chợ Bợ 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 5000224217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nghị
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình 2, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG THỨC TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000223911 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thức
Địa chỉ: Thôn Bợ 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang