Doanh nghiệp tại Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HÒA

Mã số thuế: 5000880755 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Thành
Địa chỉ: Thôn Lũ Khê, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV LIMESH

Mã số thuế: 5000873860 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn Đồng Chùa, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN GIA PHÁT

Mã số thuế: 5000849321 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Tân
Địa chỉ: Thôn Lũ Khê, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LƯU ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 5000838915 - Đại diện pháp luật: Lưu Nguyên Tú
Địa chỉ: Thôn Lãng Mãn 2, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - KINH DOANH CÁ ĐẶC SẢN THÁI HÒA

Mã số thuế: 5000823852 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Ba Luồng, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAI CHI

Mã số thuế: 5000819729 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Mười
Địa chỉ: Thôn Ninh Thái, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT MINH HOÀNG

Mã số thuế: 5000803334 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Kiên
Địa chỉ: Thôn Khánh An, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TẬP GIỚI

Mã số thuế: 5000795838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Giới
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGA PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 5000793686 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bền
Địa chỉ: Thôn Ao Vệ, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY VIỆT

Mã số thuế: 5000715166 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NINH YÊN

Mã số thuế: 5000658077 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khoan
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ HƯNG ANH

Mã số thuế: 5000266383 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Nam
Địa chỉ: Thôn Làng Mãn 2, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦM NON THÁI HOÀ

Mã số thuế: 5000233229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THÁI HOÀ

Mã số thuế: 5000229769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang