Doanh nghiệp tại Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HC VINA

Mã số thuế: 5400524952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Xóm Bãi Bệ 1, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON DŨNG PHONG

Mã số thuế: 5400479241 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Dũng Phong, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÀ DŨNG PHONG

Mã số thuế: 5400321462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG THPT THẠCH YÊN

Mã số thuế: 5400319921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS DŨNG PHONG

Mã số thuế: 5400316543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THẠCH YÊN

Mã số thuế: 5400316039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình