Doanh nghiệp tại Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CAO PHONG

Mã số thuế: 5400510558 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Mai Hương
Địa chỉ: Xóm Quáng Ngoài, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG PHONG

Mã số thuế: 5400479308 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Anh
Địa chỉ: Xóm Quáng Trong, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM PHONG

Mã số thuế: 5400479227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Xóm Trẹo Trong, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHONG

Mã số thuế: 5400324671 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHONG

Mã số thuế: 5400321215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG PHONG

Mã số thuế: 5400209284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đông Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Đông Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình