Doanh nghiệp tại Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MODINCO

Mã số thuế: 5400513982 - Đại diện pháp luật: Bui Văn Hòa
Địa chỉ: Xóm Ngái, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON YÊN LẬP

Mã số thuế: 5400479273 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Liền
Địa chỉ: Xóm Đảy, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHONG AN

Mã số thuế: 5400464823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Xóm Thang, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN HB

Mã số thuế: 5400355990 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Thứ, xóm Ngái, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂ DÂN XÃ YÊN LẬP

Mã số thuế: 5400327129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Lập, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS YÊN LẬP

Mã số thuế: 5400321913 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong, Hòa Bình