Doanh nghiệp tại Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THIÊN LÂM

Mã số thuế: 5400518691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Linh Dương
Địa chỉ: Xóm Lòn, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LAHILLS HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400516863 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Thanh
Địa chỉ: Xóm Tráng, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ VÀ THỦY SẢN BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400515919 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Linh
Địa chỉ: Xóm Tráng, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400495652 - Đại diện pháp luật: Dương Như Mừng
Địa chỉ: Xóm Mỗ 2, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400479259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Xóm Giang, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5400477808 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thành
Địa chỉ: Thôn , Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ MINH TÂM

Mã số thuế: 5400476586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nam
Địa chỉ: Xóm Lòn, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP VÀ CƠ KHÍ BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400464830 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc
Địa chỉ: Bình Thanh, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400326407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Thanh - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400321208 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình Thanh - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG HUY

Mã số thuế: 5400312316 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hợi
Địa chỉ: Xóm Mỗ 1, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH THANH

Mã số thuế: 5400207791 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình thanh - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Bình thanh, Huyện Cao Phong, Hòa Bình