Doanh nghiệp tại Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH-DỊCH VỤ QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400511181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Mừng, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BẢO AN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400479883 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Quang
Địa chỉ: Xóm Rú 3, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400479474 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ận
Địa chỉ: Xóm Rú 2, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400476138 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Tính
Địa chỉ: Xã Xuân Phong, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400472503 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Phước
Địa chỉ: Xóm Rú 3, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400324689 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400209291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình