Doanh nghiệp tại Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP YÊN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400510847 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khương
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DU LỊCH BẢN RỚM KHÁNH

Mã số thuế: 5400509111 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400479234 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xanh
Địa chỉ: Xã Yên Thượng, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐỒNG AN PHÚ

Mã số thuế: 5400422090 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Chính
Địa chỉ: Xóm Bãi Thoáng, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CS YÊN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400321494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thượng - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ YÊN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400321455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thượng - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THƯỢNG

Mã số thuế: 5400207720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thượng - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong, Hòa Bình