Doanh nghiệp tại Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHONG

Mã số thuế: 5400479481 - Đại diện pháp luật: Khương Thị Thanh Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Trang Giữa, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN PHONG

Mã số thuế: 5400476145 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: Xóm Trang, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG

Mã số thuế: 5400324664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHONG

Mã số thuế: 5400207713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình