Doanh nghiệp tại Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VINA

Mã số thuế: 1001234813 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐẮC RỰC
Địa chỉ: Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH AUTOZENITH TECH

Mã số thuế: 1001232799 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUANG MẠNH
Địa chỉ: Thôn Phúc Trung Nam, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XNK PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 1001230992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phúc Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TMDV THẾ GIA

Mã số thuế: 1001216839 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THẾ HUY
Địa chỉ: Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1001211069 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Hòa
Địa chỉ: Thôn Tây Tiến, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MĂNG TÂY XANH TRẦN NGUYỄN

Mã số thuế: 1001119024 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chung
Địa chỉ: Nhà ông Chung, thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG CNCECO

Mã số thuế: 1001113375 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: Nhà bà Phượng, xóm 6, thôn Tân Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐIỆN DƯƠNG ĐÀO

Mã số thuế: 1001111064 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phi
Địa chỉ: Nhà ông Dương, thôn Đồng Đức, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 1001004224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phúc Trung, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG THANH CHUNG

Mã số thuế: 1000974815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thám, Thôn Tân Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH AN

Mã số thuế: 1000928336 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Thành, thôn Tân Thành, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THÀNH HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc thành - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Phúc thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC THÀNH HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc thành - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Phúc thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UBND XÃ PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 1000582938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phúc Trung bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

QUỸ TDND XÃ PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 1000180315 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phúc Thành - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình