Doanh nghiệp tại Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY VÀ THƯƠNG MẠI HỢP PHÁT

Mã số thuế: 1001246015 - Đại diện pháp luật: Trần Sách Khoảng
Địa chỉ: Thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH BAMBOO AND RATTAN LONG VŨ

Mã số thuế: 1001227252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Nam, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY D.L.K.N VINA

Mã số thuế: 1001224639 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Đạt
Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TA

Mã số thuế: 1001222582 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thùy Anh
Địa chỉ: Thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH ĐẠT DŨNG

Mã số thuế: 1001219300 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vận
Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 1001212351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Miên
Địa chỉ: Thôn Tăng Bổng, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN V.R.A.C

Mã số thuế: 1001205996 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Trà Khê, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM GOLD

Mã số thuế: 1001203445 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Thuận
Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG HUÂN

Mã số thuế: 1001200589 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Huân
Địa chỉ: Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH HỔ

Mã số thuế: 1001191197 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hổ
Địa chỉ: Thôn Tăng Bổng, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TBS

Mã số thuế: 1001188109 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH A68

Mã số thuế: 1001155375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biển
Địa chỉ: Nhà ông Biển, thôn Việt Phong, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY MẶC LÂM PHÁT

Mã số thuế: 1001144870 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô
Địa chỉ: Nhà ông Đô, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH KING HOÀNG GIA

Mã số thuế: 1001142520 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Nhà ông Hải, thôn Việt Phong, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG TRƯỞNG

Mã số thuế: 1001136767 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhẫn
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Trưởng, Thôn Tăng Bổng, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH MINH QUÂN

Mã số thuế: 1001134826 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đại Lượng
Địa chỉ: Nhà ông Bái, thôn Trà Khê, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DTS THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001134449 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Soan
Địa chỉ: Nhà ông Soan, thôn Bổng Điền Nam, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VICTORY

Mã số thuế: 1001130807 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tuệ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Trí, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH MINH PHÁT

Mã số thuế: 1001128759 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thư
Địa chỉ: Nhà ông Cường, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FURIN

Mã số thuế: 1001128445 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đại
Địa chỉ: Nhà ông Soạn, Thôn Bổng Điền, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DŨNG CHUYỀN

Mã số thuế: 1001119507 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Chuyền
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAVOCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001118831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Tuyển
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đắc Tuyển, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 1001112702 - Đại diện pháp luật: Đình Thị Thúy Nga
Địa chỉ: (Nhà Bà Tuyết) Thôn Thị Tứ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT DUY

Mã số thuế: 1001110247 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Duyên, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUNG OANH

Mã số thuế: 1001108696 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Cường, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AMIDABUTSU

Mã số thuế: 1001104807 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Hân
Địa chỉ: Nhà ông Duy Hân, Thị Tứ Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 1001073718 - Đại diện pháp luật: Trần Sách Duẩn
Địa chỉ: Nhà ông Duẩn, thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH LD CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý

Mã số thuế: 1001070273 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Công
Địa chỉ: Nhà ông Công, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY CHIẾN THẮNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001041995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiến
Địa chỉ: Nhà bà Chiến, Xóm 4, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH TƯỜNG RÀO BÊ TÔNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 1001021004 - Đại diện pháp luật: Trần Sách Khoảng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Sách Khoảng, thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001012786 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Dũng, Thôn Tăng Bổng, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG VINAHOUSE

Mã số thuế: 1001004432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trầm (Mừng)
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Phóng, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP

Mã số thuế: 1000988279 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SINH PHÁT

Mã số thuế: 1000927269 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Ngọc Tân, đường 10, Thị tứ Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH NAM AN

Mã số thuế: 1000798398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Duy Tiến, Thị tứ Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ NN TÂN LẬP

Mã số thuế: 1000761630 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hách
Địa chỉ: Bổng Điền, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590907 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lập - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Tân lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 2 HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lập - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Tân lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590311 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân lập - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Tân lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH LƯU

Mã số thuế: 1000504129 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Lưu
Địa chỉ: Nhà ông Lưu, Khu Đông An, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG VIÊN

Mã số thuế: 1000350172 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đảm
Địa chỉ: Số 318, thị tứ Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1000255874 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Nguyên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyên, thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 1000229338 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Việt phong, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình