Doanh nghiệp tại Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIỂN TỚI

Mã số thuế: 1001244353 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Tuyến
Địa chỉ: Thôn Bộ La, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÂM SẢN THANH THẮNG

Mã số thuế: 1001243776 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thanh
Địa chỉ: Thôn Việt Tiến, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ DƯỢC LIỆU TRƯỜNG PHÚC

Mã số thuế: 1001215306 - Đại diện pháp luật: Lã Hữu Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Đông Vinh, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG THÀNH

Mã số thuế: 1001134784 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Thành
Địa chỉ: Nhà bà Thành, đường 223, thôn Bộ La, xóm Tân Mỹ, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 1001132963 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thiện
Địa chỉ: Nhà ông Thiện, thôn Trung Hòa, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NHẬT LINH

Mã số thuế: 1001046249 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đông
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Văn Đông, thôn Việt Tiến, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU MINH TÂN

Mã số thuế: 1001036219 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tụ
Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, thôn Bộ La, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỆT MAY BẢO AN

Mã số thuế: 1000987476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Dũng, thôn Đông Vinh, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON VŨ VINH

Mã số thuế: 1000984179 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Hiền
Địa chỉ: Thôn Việt Tiến, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DVNN VŨ VINH

Mã số thuế: 1000745935 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thường
Địa chỉ: xã Vũ Vinh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VŨ VINH HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590086 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ vinh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Vũ vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ VINH

Mã số thuế: 1000589845 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ vinh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Vũ vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VŨ VINH

Mã số thuế: 1000340329 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Đan
Địa chỉ: Xã Vũ Vinh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ VINH

Mã số thuế: 1000229391 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Vinh, Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình