Doanh nghiệp tại Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÙNG LÂM

Mã số thuế: 1001245318 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP TÙNG LÂM

Mã số thuế: 1001237236 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương 3, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 1001218642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường
Địa chỉ: Thôn Đồng Đại 3, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001217014 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THẮNG BẮC
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH BIỂU DIỄN CA NHẠC TẠP KỸ BIỂN HÀ

Mã số thuế: 1001187056 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Biển
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Quang, Thôn Thanh Hương I, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH BIỂU DIỄN CA NHẠC TẠP KỸ KHÁNH HUYỀN

Mã số thuế: 1001186380 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Chỉnh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Chỉnh ,Thôn Thanh Hương 3, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH BIỂU DIỄN CA NHẠC TẠP KỸ HOA VIỆT

Mã số thuế: 1001185718 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hảo
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Hảo, Thôn Thanh Hương I, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH BIỂU DIỄN CA NHẠC TẠP KỸ HƯƠNG BIỂN

Mã số thuế: 1001185725 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Cảnh, Thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG NGUYÊN THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001066220 - Đại diện pháp luật: Phạm Doãn Nguyên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyên, thôn Đồng Đại 3, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT SAO THÁNG TÁM

Mã số thuế: 1001035776 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hùng Mạnh
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Hùng Mạnh, thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THANH

Mã số thuế: 1000983658 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền
Địa chỉ: Đồng Đại, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DVNN ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 1000750886 - Đại diện pháp luật: Nguyên Cao Cường
Địa chỉ: Thôn Đại đồng 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DVNN THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 1000742370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạnh
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THANH HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590791 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng thanh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Đồng thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG THANH HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000589972 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng thanh - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Đồng thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG THANH

Mã số thuế: 1000229345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng Thanh, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Thái Bình