Doanh nghiệp tại Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG TƯỜNG PHÚC

Mã số thuế: 1001251840 - Đại diện pháp luật: TẠ MẠNH TƯỜNG
Địa chỉ: Nhà ông Tạ Mạnh Tường, thôn Trường Xuân, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN 68 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã số thuế: 1001221067 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyệt Minh
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MTV ACE

Mã số thuế: 1001220602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Thiện Long, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NGÀNH MAY HẠO NHIÊN

Mã số thuế: 1001202353 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ANH HÙNG

Mã số thuế: 1001143002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Cường, thôn Dũng Nhuệ, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI MINH PHÚC LÂM

Mã số thuế: 1001125620 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đình
Địa chỉ: Nhà ông Đình, thôn Văn Lâm, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 1001117877 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Nhà ông Quang, thôn Đức Long, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỆT MAY TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 1001050164 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bắc
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bắc, thôn Đức Long, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON VŨ HỢP

Mã số thuế: 1000988751 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON VŨ NGHĨA

Mã số thuế: 1000983489 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhàn
Địa chỉ: , Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA KEO

Mã số thuế: 1000766533 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thương
Địa chỉ: xã Duy Nhất - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DVNN XÃ DUY NHẤT

Mã số thuế: 1000751505 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xướng
Địa chỉ: xã Duy Nhất, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY NHẤT 2 HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Duy nhất - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Duy nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DUY NHẤT HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Duy nhất - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Duy nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ DUY NHẤT 1 VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000589877 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Duy Nhất - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NHẤT

Mã số thuế: 1000229440 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Duy Nhất, Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Thái Bình