Doanh nghiệp tại Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TMDV MIMOSA

Mã số thuế: 1001232686 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TMDV TGT

Mã số thuế: 1001226918 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuân
Địa chỉ: Thôn Văn Lãng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH HOÀNG XUÂN HƯNG

Mã số thuế: 1001221740 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIÀY SANHE

Mã số thuế: 1001220673 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Quý
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÒA ANH

Mã số thuế: 1001215761 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Huế
Địa chỉ: Thôn Văn, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 1001150585 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nhung
Địa chỉ: Nhà bà Nhung, thôn Nam Hưng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KOP

Mã số thuế: 1001119793 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Đăng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Bá Lũy, thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ TRƯỜNG BƯỞI

Mã số thuế: 1001117570 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trường
Địa chỉ: Nhà ông Trường, thôn Nam Hưng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯỢNG HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 1001065474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Thụy
Địa chỉ: Nhà ông Thụy, thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DV ĐIỆN NĂNG XÃ SONG LÃNG

Mã số thuế: 1001057265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG MẦM NON SONG LÃNG

Mã số thuế: 1000983471 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thắng
Địa chỉ: , Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 1000917165 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Huynh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Trọng Huynh, Thôn Văn Lãng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SONG LÃNG HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000590939 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Song lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, Xã Song lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG LÃNG HUYỆN VŨ THƯ

Mã số thuế: 1000583480 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Song Lãng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SONG LÃNG

Mã số thuế: 1000229352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Song lãng, Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

QŨY TDND XÃ SONG LÃNG

Mã số thuế: 1000229190 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Song Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình, xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình