Doanh nghiệp tại Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801361343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thuân
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV NẤM HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801359993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sách
Địa chỉ: Thôn Bích Đồng, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐT TM VẠN PHÁT HD

Mã số thuế: 0801357731 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0801357308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thị tứ Ngã Tư, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYÊN DƯƠNG HD

Mã số thuế: 0801356777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễn
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG BB FEED VN

Mã số thuế: 0801351419 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BKD

Mã số thuế: 0801344556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0801344193 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Bích Cẩm, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG BBFEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801341996 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĨNH GIA

Mã số thuế: 0801334660 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT TLT

Mã số thuế: 0801334558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tứ
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ VT THIÊN MINH

Mã số thuế: 0801332670 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV TM GIA HƯNG 365

Mã số thuế: 0801332014 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TK HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801326959 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Bích Đồng, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI SƠN 68

Mã số thuế: 0801318066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HẢI STEEL

Mã số thuế: 0801317231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SXTM & DV HUỆ LỰC

Mã số thuế: 0801314657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUANG HỢI

Mã số thuế: 0801314054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợi
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV KỲ TÂN A35

Mã số thuế: 0801303408 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUY DƯƠNG

Mã số thuế: 0801299127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0801298204 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hoài
Địa chỉ: Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801297218 - Đại diện pháp luật: Lê Công Đang
Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI VINH THÀNH

Mã số thuế: 0801294697 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Thái
Địa chỉ: Thôn Bích Lâm, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 0801291287 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tài
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ÁNH DƯƠNG HD

Mã số thuế: 0801291262 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Diện
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT HPMK

Mã số thuế: 0801291294 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Luyện
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 0801289538 - Đại diện pháp luật: Thân Thị Hà Trang
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH QUÂN

Mã số thuế: 0801289520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Học
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA ZAO YU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801289344 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Khá
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH AN NAM HẢI

Mã số thuế: 0801288559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ HOÀNG ANH HD

Mã số thuế: 0801288848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN PHÁT 246

Mã số thuế: 0801288855 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 0801286255 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Oanh
Địa chỉ: thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0801286248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bá
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0801284025 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chức
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HÀ VIỆT ANH

Mã số thuế: 0801283568 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hà
Địa chỉ: Thôn An Giang, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁI AN

Mã số thuế: 0801282532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Ngã Tư Mắc, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH VỮNG TIẾN VINA

Mã số thuế: 0801277204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Bích Cẩm, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÚ HẢI TK

Mã số thuế: 0801276987 - Đại diện pháp luật: Đăêng Thiê Hơêi
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TÂN THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801276909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạc
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƯỜNG HIỀN QP

Mã số thuế: 0801276017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XUÂN THẮNG HD

Mã số thuế: 0801274531 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀI AN PHÁT

Mã số thuế: 0801273513 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN LONG HOÀNG

Mã số thuế: 0801265833 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Khá
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MT2D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801264117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM DV THANH HÀ

Mã số thuế: 0801262871 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Bích Cẩm, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM SX VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0801262568 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Bình
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY HỢP

Mã số thuế: 0801256412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huỳnh
Địa chỉ: Ngã tư Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG DUY

Mã số thuế: 0801254493 - Đại diện pháp luật: Tăng Trường Duy
Địa chỉ: Thôn Thái An, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM THÁI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0801254486 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn An Giang, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương