Doanh nghiệp tại Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TỨ KỲ

Mã số thuế: 0801286079 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lương
Địa chỉ: Thôn Làng Vực, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DT ĐỨC NHẬT

Mã số thuế: 0801280479 - Đại diện pháp luật: Hồ Khắc Thực
Địa chỉ: Thôn Trại Vực, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 3T

Mã số thuế: 0801245474 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Quảng Xuyên, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG NGHIỆP DUY PHƯƠNG

Mã số thuế: 0801226746 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Khánh
Địa chỉ: Thôn Trại Vực, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TRUNG - HD

Mã số thuế: 0801035251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Quảng Xuyên, Xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỨ XUYÊN

Mã số thuế: 0800736430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tứ Xuyên - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, xã Tứ Xuyên, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương