Doanh nghiệp tại Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 0801334741 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG DUY HD

Mã số thuế: 0801334734 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Bình Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO SƠN

Mã số thuế: 0801334702 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Sơn
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI XUÂN PHÚC

Mã số thuế: 0801334727 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI NGỌC LAN

Mã số thuế: 0801324510 - Đại diện pháp luật: Thôi Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Bình Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0801319334 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH THIỆP

Mã số thuế: 0801319359 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiệp
Địa chỉ: Thôn Tri Lễ, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN NGỌC HD

Mã số thuế: 0801318852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Biển
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ THANH

Mã số thuế: 0801298236 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tải
Địa chỉ: Bình Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 0801298109 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ QUANG MINH

Mã số thuế: 0801298099 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH TK

Mã số thuế: 0801290808 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ninh
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM BÌNH LỘC

Mã số thuế: 0801290798 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI TK

Mã số thuế: 0801288069 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOA LỘC HD

Mã số thuế: 0801288044 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT HD

Mã số thuế: 0801286417 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MẠNH HẢI HD

Mã số thuế: 0801286230 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Bình Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0801282324 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoát
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DŨNG ANH TK

Mã số thuế: 0801281828 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÚ ANH TK

Mã số thuế: 0801279956 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG HD

Mã số thuế: 0801264893 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoát
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH PHÚ KHANG HD

Mã số thuế: 0801253700 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH AN MẬU TÀI

Mã số thuế: 0801248940 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH LÂM AN HD

Mã số thuế: 0801227771 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH AN THIỆN BÌNH

Mã số thuế: 0801227718 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Thành Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MẬU TÀI AN PHÁT

Mã số thuế: 5701897267 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

UBND XÃ HÀ THANH

Mã số thuế: 0800739985 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hà Thanh - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN MINH

Mã số thuế: 0800297342 - Đại diện pháp luật: Phạm Năng Luật
Địa chỉ: Thôn Hàm Cách, Xã Hà Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương