Doanh nghiệp tại Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRÍ TUỆ VIỆT SMART KIDS

Mã số thuế: 2400894041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG CƯỜNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2400881652 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÚC DỰ

Mã số thuế: 2400794054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Tòng Lệnh 2, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2400765374 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sớm
Địa chỉ: Tòng Lệnh- Trường Giang, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

UBND XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2400213077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Giang - Huyện Lục Nam - Bắc Giang, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Bắc Giang